summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/fs/jfs/acl.c
diff options
context:
space:
mode:
authorJan Kara <jack@suse.cz>2009-01-26 17:22:32 +0100
committerJan Kara <jack@suse.cz>2009-03-26 02:18:37 +0100
commitc94d2a22f26bdb11d3dd817669b940a8c76a8cad (patch)
tree6b469c416ec4369eef6d0a23400e3278d1ac4f24 /fs/jfs/acl.c
parentbacfb7c2e5d10f40f7adb23aeeffc824b839eaa8 (diff)
jfs: Use lowercase names of quota functions
Use lowercase names of quota functions instead of old uppercase ones. Signed-off-by: Jan Kara <jack@suse.cz> Acked-by: Dave Kleikamp <shaggy@austin.ibm.com>
Diffstat (limited to 'fs/jfs/acl.c')
-rw-r--r--fs/jfs/acl.c2
1 files changed, 1 insertions, 1 deletions
diff --git a/fs/jfs/acl.c b/fs/jfs/acl.c
index d3e5c33665de..a166c1669e82 100644
--- a/fs/jfs/acl.c
+++ b/fs/jfs/acl.c
@@ -233,7 +233,7 @@ int jfs_setattr(struct dentry *dentry, struct iattr *iattr)
if ((iattr->ia_valid & ATTR_UID && iattr->ia_uid != inode->i_uid) ||
(iattr->ia_valid & ATTR_GID && iattr->ia_gid != inode->i_gid)) {
- if (DQUOT_TRANSFER(inode, iattr))
+ if (vfs_dq_transfer(inode, iattr))
return -EDQUOT;
}